atitrūkčiom


atitrūkčiom
atitrūkčiõm adv. atitrūkstant nuo kitų darbų, priešokiais: Atitrūkčiom imuosi rašyti sp.

Dictionary of the Lithuanian Language.